หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology

วันที่ 4 และ 5 มกราคม 2563 ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ สร้างแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ.กลุ่ม วุ้นมะพร้าวคุณพิมาน บริษัทซันโฟรเซ่นฟรุ้ต จำกัด อำเภอยี่งอ และกลุ่มปลาส้มชายแดนใต้ อำเภอตันหยง

แกลเลอรี่